Karaan magaalaa Adaamaa keessa tti argaman hedduu maqaa Gootota Oromoo tiin moggaafaman.

Karaan magaalaa Adaamaa keessa tti argaman hedduu maqaa Gootota Oromoo tiin moggaafaman.

Gabaasaqeerroo

” Bulchiinsa Magaala Sabbataatti ganda 04 Furii abbootiin qabeenyaan Tigiree poolisootaaf qarshii kuma soddoma 30,000 lachuudhaan ijoolle nama 30 hidhanii warra dhaqee gaafatullee hidhaa jiru.Qilleensarra oolchi dhimmi kun qarshii miilonaa 60 wayyaaneen basaastotaaf ramadde duuka waan wal qabatu fakkaata”

Via: Miidhaksaa Abbishuu