Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo’s video.Karaan ati deemtuu milkii siif haa ta’uu.

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo’s video.

Karaan ati deemtuu milkii siif haa ta’uu.
Jabaadhu yaa WBO goota biyyaaf loluu.
Beelaa dheebuu hin argiin ganamaaf galgalaa
Ajjeesi sooradhu bineensa dagalaa.

RABBIIN ISIN HAA MILKEEYSUU….