Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan dhahaman

Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan dhahaman

(bbcafaanoromoo)—Bulchaan magaalaa Dambi Dolloo rasaasaan rukutamanii lubbuun ooluu qondaalli Godina Qeellam Wallaggaa tokko BBC’tti himan.

Kantiibaan magaalaa Dambi Dolloo Obbo Taaddala Gammachuu shugguxiidhaan kan dhaahaman gaafa Jimaataa ture.

Qondaalli Godina Qeellam Wallaggaa kun BBC’tti akka himanitti, qaamni aanga’aa kana rasaasaan dhahe kan Abbaa Torbee jedhee of waamu akka ta’e shakkama.

Qaamni Abbaa Torbee jedhamu kun ammoo hidhattoota waraana ABO turan bosonatti hafan waliin hidhata qaba jedhu.

”Sa’aatii hojiidhaa bahamu, waajjiraa yeroo bahan barrii [balbala] irratti rukutaman,” jedhan qondaalli kuni.

Obbo Taaddala Gammachuu waajjiraa bahaanii konkolaataa yeroo seenuuf jedhanitti akka rukutaman dubbatu.

”Rasaasa lamatu qaama keessa ture. Harkaafi kalee keessa rukutan. Ammaaf namni to’annoo jala oole hin jiru.”

Obbo Taaddalan hoggantoota ji’a muraasa dura bakkasitti ramadaman keessaa tokko.

Qondaalli nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene kun akka jedhanitti Obbo Taaddaleen wal’aansa dabalataaf gara Finfinnee ergamaniiru.

Haleellaan akkanaa qaama mootummaa irratti ji’oota shanii as yeroo godinichatti raawwatu kuni kan lammataati.

Ji’a tokko dura Itti-gaafatamaan waajjira ODP Aanaa Sayyoo Obbo Nageessoo Aabbu Finfinnee irraa gara Dambi Dolloo osoo imalani karaatti butamani ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.

Ajjeechaa qondaala kanaafis hidhattoonni waraana ABO turan bosonatti hafan kan maqaan dhahame yoo ta’u, qaamni mootummaas ajjeechaa kana mirkaneessuun isaa ni yaadatama.

Haleellaa gaafa Jimaataa kantiibaa magaalaa Dambi Dolloo irratti dhaqqabe irratti garuu qaamni hidhate waan jedhe hin qabu.