Site icon Kichuu

Kanneen Sagalee Dhabaniif Sagalee Ta’uun Nurratti Dirqama!

#Kanneen Sagalee Dhabaniif Sagalee Ta’uun Nurratti Dirqama!

#Jaal Yaasoo Kabbabaa Hordofaa Dabalatee Jaallan 6 isa faanaa jiran gaafa Amajjii 28, 2021/ 20, 2013 kamisaa dhufu mana murtiitti akka dhihaatantuu dhagahame.
Waan ta’eef, kana hubannoo keessa galchuudhaan ummanni Oromoo jal’aan keessaa fi alaan jirtan, Midialeen Oromoo, Aktiuvistoonnii fi Falmattoonni mirga namoomaa cufti keessanuu sagalee ta’uufiin jaallan kanneen cinaa akka dhaabbatan isin hubachiifna!
#FreeAlloromoPoliticalPrisoners
#FreeAllPoliticalPrisonersinEthiopia
Hunde Seenaa
Abiy Ahmed fi Shimalis Abdissa warra Amaaraa kana irraa waa baradhaa; jarri dantaa saba isaanii irratti walta’uun isaan galateeffachisa; walmormuun walbaqachuu miti.
Nutis dantaa Saba keenyaa irratti waliin hojjachuu qabna; muuxannoo qabaachuu dhiisuu malla; ammaa eegallee shaakaluun barbaachisaa dha. Oromoo fi Oromiyaan kan hunda keenyaa ti.

Ati maqaa Oromoon qoosi Oromoon akka hin jirretti jira
Siin waa’ee filannootu si dhibe!! Haayyoo imimmaantu qaroorraa deemuu dide! Fedhiifi hawwii ummataa cabsitee gaafa waan ofiikee barbaaddu qofa miidiyaarraa teessee lallabdu isati hin qaanofnen qaana’a! Dhukkubakoo sitti faarsuuf miti hoqqisakee miidiyaa walabaa argattee akka barteefi akka feete haasoftutu na hudhee jennaanin akkas dubbadha!
Suuraan: Matakkalitti!
Exit mobile version