Kanneen Jireenya Irraa Buqqa’an Gargaarsii Nu Dhaqqabaa Hin Jiru Jedhu

Kanneen Jireenya Irraa Buqqa’an Gargaarsii Nu Dhaqqabaa Hin Jiru Jedhu

Magaala Shaambuu

Godina Horroo Guduruu Wallagggaa Aanaa Hamuruu Ganda Guyii Teeboo jedhamutti ji’oota sadan darbaniif waan deggersi midhaan nyaataa hin taasifamneef yoo xiqqaate daa’imman 10 lubbuun isaanii darbeera jedhan jiraattotni hangi tokko.

Itti gaafatamtootni waajjira Hooggansa sodaa balaa Aanaa fi godinichaa deggersichi kan addaan cite ji’a sadiif osoon taane, ji’a lamaaf dhaabbate erga jedhan booda hooggansa ole aanutti dhimmicha beeksisanii deebii eeggataa jiraachuu himan.

Kan daa’imman du’aniiru jedhame ilaalchisee akka qabne ibsan.

Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa gama isaan sababa deggersi itti harkifateef waan maallaqni dafee hin ergamneefidha jedheerA.

Gabaasa guutuu caqasaa


Godina Horroo Guduruu Wallagggaa Aanaa Hamuruu Ganda Guyii Teeboo jedhamutti ji’oota sadan darbaniif waan deggersi midhaan nyaataa hin taasifamneef yoo xiqqaate daa’imman 10 lubbuun isaanii darbeera jedhan jiraattotni hangi tokko.
https://www.voaafaanoromoo.com/a/5042257.html
Itti gaafatamtootni waajjira Hooggansa sodaa balaa Aanaa fi godinichaa deggersichi kan addaan cite ji’a sadiif osoon taane, ji’a lamaaf dhaabbate erga jedhan booda hooggansa ole aanutti dhimmicha beeksisanii deebii eeggataa jiraachuu himan.
Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa gama isaan sababa deggersi itti harkifateef waan maallaqni dafee hin ergamneefidha jedhe