Kanaan dhufan amma immoo !

Kanaan dhufan amma immoo !

OPDOn shira haaraa tooftaa ittiin WBO jilbeenfachiisan fi diigan qabachuun as ba’aa jirti.Innis WBO yeroo darbe shira diinaa irratti dammaqee mooraa diinaa seenuu dide lolaan mo’achuu waan dadhabaniif tooftaa addaa kalaquun waan fedha WBO fi uummata Oromoo kabajan fakkeessuuf “WBOf mooraa iddoo qubannaa ykn kaampii qopheessinee meeshaa isaa waliin achi seenee bifa itti Humna Addaa Oromiyaa ta’u tolchuuf qophii xumurreerra” jechuun Oromiyaa godinoota WBOn keessa shocho’u hundaa keessatti olola jalqaabuuf qophii xumuraniiru.Kaayyoon isaanii inni dhugaan garuu, WBO bakka tokkotti walitti qabuun itti marsanii ykn harka kennachiisuuf ykn jilbeenfachisuuf yaadameeti.Waan ta’eef WBOn shira kana dursee hubachuun qophii barbaachisaa fi deebii ga’aa Uummata Oromoo fi Oromiyaaf malu qabatee akka akeeka diinaa faashaleessuun Qabsoo Bilisummaa Oromoo kumaatamoonni itti wareegamanii asiin ga’an tiksu dhaammanna.

Oda Labsi Fajji


Kibba Oromiyaatti Mana Nama keenyaa Maqaa ABO Deeggartuutiin RIP akkatti irratti gubaa jira

Tulluu Hiyyeessaa


Thiopia:ዘመነ ካሴ አመረረ !አስገራሚ ንግግር አደረገ በባህር ዳር የአማራ ወጣቶች ህብረት በተዘጋጀው ውይይት ላይ