Kana irraa maal barattu? Nafxanyaa tu qabatee hiriiraan bahe.Nu ajjeesaniiti reeffa keenyaan daldalachaa jiran.

Kana irraa maal barattu?
Nafxanyaa tu qabatee hiriiraan bahe.
Nu ajjeesaniiti reeffa keenyaan daldalachaa jiran.

አሁንስ ሙክታሮ ቢች ከወገኑ ከሙስጠፋ ጎን ይቆም ይሆን ወይስ ለአሃዳዊያኑ እንዳሽቋለጠ በተላላኪነቱ ይቀጥላል? የሚል ጥያቄ ብዙዎች እየጠየቁ ነው። ብሎክ ያልተደረጋችሁት ሙክተሮ ቢችን ጠይቁ።


Kana irraa maal barattu?
Nafxanyaa tu qabatee hiriiraan bahe.
Nama keenya Lammii Amaaraati jechaa jiran.
Ajjeechaa fii duguggaan shanyii saba Amaaraa irratti geggeeyfamaa jirtu haa dhaabbattuu jechaa jiran.
Kana irraa wanni barachuu qabnu….. jarri ifumaa nu ajjeeseeti reeffa keenyaan daldalaadhaa jira jechu.
Kana dura gaafa barattoonni Oromoo Naannoo Amaaraa keeysatti dhumaniis barattoota Amaaraatu dhume ja’aniiti OPDO fii Nafxanyaan Wal jalaa qabanii median iyyaadhaa turan.
Nu ajjeesaniiti reeffa keenyaan daldalachaa jiran.