KAN QOODAME “Koronaavaayirasii caalaa uummatatu sodaatamuu, kabajamuu qaba”

KAN QOODAME“Koronaavaayirasii caalaa uummatatu sodaatamuu, kabajamuu qaba”

(bbcafaanoromoo)–Pireezidaantiin Naannoo Tigraay Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’el sagalee isaanii erga kennanii booda yaada miidiyaaf kennaniin ‘guyyaan kun seena qabeessa’ jedhan.

‘’Aarsa hedduu kafallee as geenye. Aangoon fedhii fi filannoo uummataan akka murtaa’u mirkaneessaa jirra’’ jedhan.

Walabummaa arganne tiksuuf jecha filannoo kana gaggeessuun dirqama kan jedhan Dr Dabratsiyoon,’’Tigraay hiree kiyya ofiinan murteeffadha jechaa jira. Walabummaa dhiigaa fi lafee ijoollee kiyyaan dhufe dabarsee hin kennu jechuun hiree murteeffataa jira’’ jedhan.

Filannoon biyyaalessaa sababa weerara koronaavaayirasiin dabarfamuu kan morman qondaalli kun vaayirasicha caalaa uummatatu sodaatamuu, kabajamuu qaba jedhan.

Aangoon murtee fi fedhii uummataan malee koronaavaayirasii sababeeffachuun hin argamu jedhan.

Filannoon gaggeessaa jirru bu’aa argamsiisuu fi dhiisuu isaa kan murteessu saanduqa sagaleen uummataa keessa jiru kana, nuti filannoo keenya nuuf mirkaneessaa jennee nama hin kadhannu.

Sirni anatu siif beekaadhaan nurratti fe’amu, sirni durii, bara 1983 awwaalameera, lammata deebi’ee nurratti hin ka’u jedhan.

Naannoo Tigraay buufataalee filannoo 38 keessatti uummanni miiliyoona 2.7 ta’u ganama sa’atii 12:00 irraa eegalee filannoof sagalee kennaa akka jiru Biiroon Kominikeeshinii naannochaa ibseera.


Oromoon qabsaahe ERTIRAA bilisoomse ammas qamsaahee TIGRAAYIIN bilisoomse. Yeroon oromiyaa bilisoomsu immoo amma