Kan Dandeessu Dhaani Jennaan Gowwaan Manatti Galee Jaartii 

Kan Dandeessu Dhaani Jennaan Gowwaan Manatti Galee #Jaartii Dhaane jedhama!
Isin shanee dandeessan Amba Qe,eetti isin dhaanu firraa loluu hin beektan tuu!!

Adaduma waa shukkiseen Shanee Shanee shanee shanee shanee shanee shanee shanee shanee shanee shanee shanee tish!!!

Tulluu Hiyyeessaa


Kan badiisa keessan hawwu haa badu. Jiraadhaa!