Kan akkasii kun Afaan Oromoon Fakkeessituu jedhamti!!

Kan akkasii kun Afaan Oromoon Fakkeessituu jedhamti.

Hojiin fakkeessuu, amala galtuu ti!! Galtuun fakkeessuu malee ofta’uu hin dandeessu; otuu qabduu kajeelti!!
Afaan Ingiliziin immoo ‘tokenism’ jedhama.
Galtuun galtuudhuma!!
Adaraa, warra kana nuuf jajjabeessaa!
Deemtee haa dhuumtu, ba’aa malee bu’a nuuf hin qabdu!!
Kana baannee lakkaayamuutu gatii keenya cabsaa jira!!
Kosiin akkanaa yeroo Oromiyaa keessaa yaatu, dirreenis, qilleensis ni urgaa’a; ni qulqullaa’a!!


Kan akkasitti nu dhiikseef daboo bahuun cubbuu dha!
Abadan Abiy hin deeggarru!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.