Kaleessa galagala Masaraa Mootummaatti yemmuu ummanni Oromoo walaloo niitiin nafxanyaa

Kaleessa galagala Masaraa Mootummaatti yemmuu ummanni Oromoo walaloo niitiin nafxanyaa mucaan adaadaa Dani’eel Kibrat qopheessitee dubbisteen arrabsamu miirri haarii Obbo Umar Huseenii fi Aadde Adaanech Abeebee irraa dubbisamu kana fakkaata ture.
Andualem Bafakadu Demelce