kakuun Amala Hattuuti!Taakkalee Uumaa tibba kana miidiyaa irratti bahee qabaa gadi na dhiisaa jedhee waahee koyyee faccee waakkachaa ture.

#kakuun_Amala_Hattuuti

#Taakkalee_Uumaa tibba kana miidiyaa irratti bahee qabaa gadi na dhiisaa jedhee waahee koyyee faccee waakkachaa ture.

Waakkachuu bira darbee warra ajandaan jalaa dhumetuu ajandaa kanaan ummata burjaajessuu barbaada jedhee ummata guutuu arrabsaa ture #Koyyee_Faccee waggaa har’aas isaanumatu dachii oromoon irraa buqqa’e dacbii oromoon dhala ofii itti Awwaalate dachii oromoon irratti horee irratti horii bobbaafachaa ture kan diina shiraan irraa kaaftee gamoo irratti ijaarte alagaaf kenninu malee jedhee lafa dhiitaa ture
.
#Taakkaleen gaafa master plaanii finfinnee kan wayyaaneen saamichaaf baafte adda dureen dhaaba isaanii keessaa isaan mormeedha dubbiin nuuf hin galle malee adaa inni kan dachee oromoo saamee gurguratuu qabu ana malee nama ollaa dhufee miti jechaati ture gaafa sanas saamicha keessaa utuu harka ni qabaata ta’ee #Taakkaleen cuqi curuqis hin jedhu ture waan bu’aa guddoo dhabeef iyyaa ture

Har’a gaafa martuu harka isaa ta’u qotee bulaa oromoo dhiibaa finfinnee guddattu arguu bin barbaadu jedhuuyyuu har’a ofumaa dhiibee warra dhiibame moggatti dhiisee warra soddaa mootii isaanii qubsiisutti gadi taa’e . Akka ragaaf toluufitti ilmaan oromoos waa xiqqoo itti kennee habashootaaf ulaa banee itti guure kana qaanyii tokkoon maletti gadi ba’ee waakkata gantichi

Waan nama dhibu namoonn oromoo kan isaan bifa carraa fakkeessanii kennaniif kun qotee bultoota lafa san irraa dabaan kaafaman utuu hin taane dureeyyota jiruu qananii keessa jiraachaa jiraniidha diyaaapooraa dabalatee jechuudha warra waan isaan gaafatan isaaniif kaffaluu danda’an qofaaf hiran. Dachii oromoo saamaa saamsisaa ilmaan oromoo dhaanaa dhaansisaa oromotti hojjataa oromoof hojjachutti jirra jechuun innuu yakka guddoodha

Namni kakuu hattuu amanu innuu gowwaadha hattuun amala kakatti utuu harkaaf harkatti qabaniiyyuu hattuun kakuu hin dhiiftu #Takkaleenis sanuma jechuudha.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.

1 Comment

  1. Takele Uma is not only deceptive and dishonest. He is incompetent to be appointed there in that position. He is a “yes” man to the PM who is equally incompetent and spinning the country into its demise. Both PM and Takle are there to fatten their pockets and their crook friends pocket. But it won’t last long. They will go in history as those who betrayed the poor people of Oromia. Hope to see them rotten in hell, if not in Jail.

Comments are closed.