Kadir martu raabbbii umurii kee nuuf haa dheresuu falimata haqa

Kadir martu raabbbii umurii kee nuuf haa dheresuu falimata haqa oromoo yoo tatte dhagefadhu dinaaf gada dhagefachun lencaa lenicaaa caaluu enyumanu sin