Kadijaa Hajjii Anii oromoodhaa Anii Waqqefattudhaa jeteettii

Kadijaa Hajjii Anii oromoodhaa Anii Waqqefattudhaa jeteettii

kadijaa haaji OROMOO TAATEE SABA KEEF QABSOOFTEE, otuu biyyee yookin bishaanitis amantee oromummaa keetif hedduun sijaaladha qomoo too.

Kadija Haji ani amantaa koo hin jijjiirree wanti Facebook gubbatti amma adeema jiru soba jetti