Maal jedhama Kan qaban kennanii kadhaa deemun? Oromiyaa!

Maal jedhama Kan qaban kennanii kadhaa deemun? Oromiyaa! eynutu eynuu kenna dureesa moo iyeessa laataa? the TPLF regime must stop robbing Oromia ASAP.

Oromia receives about 71% of its budget from the Federal government, probably the highest ”dependency” anywhere in Federal world.

Do we know how much Oromia gets back for every Birr tax the Federal government collects in the state? There is no statistics about how much tax the federal government collects in Oromia. We all know the federal government probably gets between 45 to 55% of its revenue from Oromia. This is, however, a rough estimate; exact figures are needed to have informed analysis about this robbery.

* Negative Y-axis is budget deficit [%]. Positive Y-Axis is budget [billion birr].

Oromiyaa


Via Biyya Oromiyaa

 
“G/J/A/Limmuu saqqaa keessaa abbaa qabeenyaa lammii Amaaraa Seefuu Taaddasaa jedhamutu jira. Namichi kun ganda ceekaa jedhamu keessaa lafa Hk 500 ol fudhatee buna irratti invest godhaa jira. Ganama kaleessaa hojjettoonni isaa namni 32 dararaa gama isaatiin isaan irra ga’e dheessanii gara ganda komaatti baqatanii ammaan kana ummanni magaalaa komaa birmateefii nyaataaf dhugaatii geessuudhaan tajaajilaa jiru. Namichi hojjettoota kana deeffachuu dhaqnaan ummanni komaa baqattoota nutti baqatan dabarsinee hin kenninu jedhanii dhowwatan. Gochi namichaa kun hojjettoota isaa irratti erga waggaa 15 olii raawwataa ture waan nama suukanneessudha. Mooraan isaa mana hidhaa wayyaanee isa Qaallittiif Ma’ikalaawwii jedhamanii olitti bakka lammiin biyyattii keessatti dararamaa jirudha jedhu warri achii ba’e. 

Seefuun kun saba Amaaraa anaa sana keessatti guddatee dargiidhaaf loltuu turedha. Alaamuddiin anaa sanaati. Lukaaf luqqeettuu warra wayyaaneeti. Ani mataankoo waardiyyaa isaa kan hojjetaa isaa tokko ajjeese waliin hidhamee ajjeesuu isaas iccitiidhaan na’amaneera. Hojjetaan guyyaa hojjetaa olanii galgala gaardiidhaan reebamaa bulu. Ajjeefamanii owwaala dhabanii gatamu. Mindaa dhowwatamanii ariyamu.”