Kabajamoota Hordoftoota Keenya hedduun keessan karaa eegaa keessoo Herrega Baankii ABO irra deebi’aa nuu maxxansaa jechuun

(SBO Hagayya 31Bara 2018) Kabajamoota Hordoftoota Keenya hedduun keessan karaa eegaa keessoo Herrega Baankii ABO irra deebi’aa nuu maxxansaa jechuun nu gaafaafachaa jirttu.haaluma kanaan Herregin Baankii ABO kan armaan gadiiti.haata’u malee qaamotin Caasaan ABO quba hin qabne maqaa ABO tiin unka seeraan alaa qopheessee ummata irraa Qarshii waltti guuraa jiraachuu odeesi nu gahe ifa godheera.kanaafuu akkuma irra deddeebinee isin hubachiisaa turre namoota akkasiirraa ummatin keenya of eeggannoo akka taasisu gaafanna.
Miidhaksaa Abbishuu

its not south africa .
its ETHIOPIAN HAWAASAA CITY