Kabajaa Guyyaa Ayyaana WBO fi simannaa bara haarawaa-2018- Birmingham,UK

Kabajaa Guyyaa Ayyaana WBO fi simannaa bara haarawaa-2018- Birmingham,UK

“Oduu gurra Uumataa ga’u qabu.
Godina shawaa lixaa aanaa Ilifataa miseensonni OPDO guyaa sadan darbe walga’ii “haaromsa gadi fagoo” gegeesun beekameera.
Walga’ii kanaratti warra argaman keesaa ogaa lamaan darbe Uumata nagaadhan mirga offi gaafachuudhaa bayeratti dhukaasannii namoota miidhan keesaa dura taa’aa ganda Haroo Tuftichaa kan ta’e Oboo Kabadaa Dhukkeesaa Ammasaa Hoogans Oboo Lammaa Magarsaa faa adeemsa ABO waan ta’eef erratti qabsoofna jechuu bira darbee xiyyiittii 90 kanan harkaa qabu kana qabsoo kanaaf hojiira oolchuraa duubat akka hin deebine dubachuu isaatitu himama.

Namni kun oggaa darbe dhimmi nageenya aanichaa namni Bacharree Magantaa jedhamu dargagoo Yaalew Damissee yeroo ajeesu wajin dhukaasaa kan turre ta’uutu himama.
Namoonni yeroo darbe nama ajeesan kan akka
1) Bacharree Magantaa dhima nageenya
2) Lachiisaa Adabaa poollissii OPDOn bakka hojji jijiiruffii mallee seeratti akka hin dhiyaatin beekamaadha.

Uumani aanaa ilfataa tarkaanffii garreen Oboo Lammaa Magarsaa ergamtuu wayyaannee kanaratti fudhatu maal ta’a laata jedhee eegaat jira.
Qabsoon itti fufa!!


ONN:Marii Haala Yero Irratti Hogantota GGO Kessaa Prof.Asafa Jalata , Ibrahim Germanee fi Gaze/Jamaal Ganamoo waliin goone kutaa 2ffaa fi xumuraa Amajjii 20/2018.

Qophii Addaa Sagalee Qeerroo Amajji 20 2018