Kaabinee kijibduu!! Oromiyaa keessa filannoo waanjedhan hinjiru!!

Kaabinee kijibduu maqaa filannoon Oromiyaa keessa deddeemtuu fi hawwaasa burhaajeessitu” Qeeyroon haala isiniif aanjawe hundaan mataa isaaniitii fi qabeenya jaraa irratti tarkaanfii irradeebii hinqabe fudhaa.
Oromiyaa keessa filannoo waanjedhan hinjiru.

OBN Ebla 4,2013-Jiraattoonni Magalaa Amboo filannoo marsaa jahaffaa irratti hirmaachuun paartii biyya bulchuu danda’a jedhan filachuuf kaardii filannoo fudhachaa jiru.

Magaalaa Ambootti Buufata filannoo 31 keessatti hojiin filattoota galmeessuu fi kaardii filannoo kennuu eebila 02 irraa kaasee gaggeeffamaa akka jiru ragaan argannee ni mul’isa.
 
Jiraattoonni dubbifnes Kaardiin filannoo fudhanne agarsiiftuu mirga filachuu waan taa’eef fudhachuun qofti gahaa waan hintaaneef seeraan kaa’uun guyyaa filannoo sagalee ofii bilisummaan kennuuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru. Filannoon mirga diimookraasii uummanni mootummaa naaf ta’a jedhe Kan ittiin filatu waan ta’eef hundi mirgasaattii akka fayyadamuuf yaadachisuun gahee keenya ni baana jedhan.
H/Gabreel Guddataatu gabaase.