Juntaa Guddaan Oromiyaa Keessaa Tokko Is Kana…!

Juntaa Guddaan Oromiyaa Keessaa Tokko Is Kana…! Namni maalif kaleessarraa hin baranne yaa lammii?
 
Namuma manni murtii bilisa jedheenis akka gadi hin lakkifamne kan godhu nama kana.
Maqaa ABOtiin kan Ummata goolofii goolsisu tokko isa kana.
Poolisoota kumaatamaan lakkaawwaman ABO deeggartu jedhee kan hojiirraa ari’aa jiru nama kana;


“An jiraataa magaalaa Ambooti. Asif achi karaa irra deemaa kallattii hundaan ilaalan ture. Guyyaa harraa hiriira deeggarsaa Amboon bahe jedhan sun soba. Ummanni Amboo deeggarsa hiriiraa hin baane. Jarreen video fi suuraa irratti muldhatan stadium keessatti walitti qaban Kabinee fi kadiree aanoolee hundarraa dhufan akkasumas wayyaaloota qarshiin bitanii karaa irraa walitti qabanii fidaniidha.”


Yakkamtoota gaanfa Afiriikaa sanyi duguugga ummata oromoo fi Tigiree irratti rawwatan itti gaafatamuu qabu