Joorjiyaa: Sababa du’a ogeessa kaameraan miseensonni paarlaamaa wal’aansoo wal qaban

Joorjiyaa: Sababa du’a ogeessa kaameraan miseensonni paarlaamaa wal’aansoo wal qaban

Yeroo wal’aansoo paarlaamaa keessa mudate

(bbc)—Du’a ogeessa kaameeraa osoo qophii warra saala walfakkaatanii waraabaa jiru haleelamuun ajjeeffame hodofuun, gaaffii MM biyyattii akka aangoo gadhiisanii dhiyaateerratti miseensonni paarlaamaa biyyatti walaansoo wal qaban.

Oggeessi kaameeraa Leksoo Laashkaaraayaa haleellaa Adooleessa 5 Tbilisii keessatti irratti raawwatameen miidhaa cimaan fuula isaarra kan gahee yoo ta’u, hospitaalaa bahulleen Dilabata darbe du’aan boqateera.

Mormitoonni MM biyyattii Traaklii Gaaribaashviilii aangoo akka gadhiisaniif gaafataa jiru.

MM midiyaaleerratti haleellaan akka raawwatamuuf hayyaman jechuun himatu.

Paarlaamaa keessaas wayita daarektarri buufata TV gareen milishootaa Laashakaraavaa wayita haleelaniitti poolisiin attamiin dhaabu dadhaban jechuu gaafateetti ture waldhabdeen kan mudate.

Gaazexeessitoonniifi mormitoonni siyaasaa gamoo seenuun miseensota paarlaamaa deeggartoota mootummaa gaafachuuf yaalii taasisanii ture, garuu baayyeen isaanii qaamoolee nageenyaatiin deebifaman.

Muraasni daangaa cabsuun seenuu kan danda’an yoo ta’u, namoonni lafa paarlaamaa keessaatti waldhaansoo wal qabanii mul’ataa turan.

Miseensonni paarlaamaa afur kan teessuma gaggeessaa qabatanii turan erga bahanii booda walgahiin deebi’ee eegale.

kkasumas Wiixata mormiin biraa ala paarlaamaatti gaggeeffamee ture.

MM biyyattii Ghaaribaashvilii ajjeechaan gaazexeessaa ”taatee hinyaadamne” jechuun ibsan.

Haata’u malee, isaaniifi motummaan isaanii haleellaa duula gaazexeessitoota irratti raawwatamu keessa harka qabu jedhamuun namoota indastrii miidiyaatiin balaaleeffatamu.

Oggeessi kaameeraa Laashkaaraavaa gaazexeessitoota gara 50 guyyaa sanatti haleellaan irratti raawwatame keessaa tokkoo ture.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.