Gammachuu Maaliif Ibsattan? Jedhanii Ijoollee Fixaa Jiran 

Gammachuu Maaliif Ibsattan? Jedhanii Ijoollee Fixaa Jiran 

“Godina Gujii Bahaa aanaa Oddoo Shaakkisoo keessatti poolisiin Oromiyaa dhukaasa banuudhaan barataa Gurmeessa Danbala jedhamu miidha cimaa irraan gahani jiran.

Poolisii Oromiyaa gaafii tokko malee nama nageyaa irratti dhukaasa banuun, kan gocha garaa jabummaa ummata ifiirratti dalagu ni balaalleffanna worra aantummaa saba isaanii qaban ni kabajna! Kalaas!”

Nagessa Oddo Dube