Jirra ammallee cimne dhaabbanne:- ASEGID ABEBENE

Jirra ammallee cimne dhaabbanne:- ASEGID ABEBENEW AFAAN OROMO MUSIC VIDEO

 


Of eeggannoo Ariifachiisaa WBOf
#Share Dirooniiwwan sakatta’insa WBOf gara Godina Shawaa Lixaa Mugar,Jibaat,Gindabaratakkasumas Horroo Guduruu gara Suluula. Fincaa’aatti ergamtee jirti. Dirooniin kun sagalee kan hin dhageessisne fageenya irraa
allaattii fakkaattu waan taateef akka hordoftanii fi of eeggattan hubachiisna. Kana malees, miseensotni WBO kilaashii
 
daa’imman xixiqqaatti kennuun suuraa kaastanii fb irratti maxxansitan dhiisaa! Sun
leellistootni sirna darbee addunyaa biratti tooftaa ittiin maqaa gaarii WBO balleessaniif
galtee tokko tahee fayyadaaf. Addunyaa irratti meeshaa waraanaa daa’immanitti
kennuunis seeraan dhorkaadha.
WBOn haa waaru


የፅንፈኞችና የአገር አፍራሾች ድብቅ የZOOM ስብሰባ ካደረጉት ርዝራዦች የተወሰደ የኑዓሚን ዘለቀ የለይቶ ማልቀስ ዘመቻ። ሆኖም ግን አከርካሪያቸው እንደተሰበረ አምነዋል። ስለዚህ እነዚህን የብሄር ብሄረሰቦች ዕኩልነት ጠላት መሆናቸውን በግልፅ ቋንቋ የተናግረዋል። እነዝህ የአብይ አህሜድ የአህያ ፖለቲካ አራማጅና አስፈፃሚ ስለሆኑ በዘንዶ የተዋጠች ፍየል እስኪሆኑ ድረስ ሁሉም ሰላም ፈላጊ እነዚህን ነቅቶ መጠበቅ አለበት።


Jawaar mana hidhaatti du’u qaba je’e osoo dhaadatu ofii kute Nafxanyaan kun
Namichii oromoo arrabsu Haacaaluun baga du’e je’e , ,finfinnee kan Amahaaratti je’u ijoollee oromoo finfinnee keessaatti tumsiisuu finfinneetti biyyoo nyaate jira
#Seyoum_Teshome Guyyaa kalessa Finfinnee kessaati akkasitti adabame waan jarri dhihoo kana ijollee oromoo finffinnee jiraatu irraatti hojjatte debiistani jirtu
Ajaahib Jimaa Tooboo


Jirra ammallee cimne dhaabbanne
Jedha faarsa harki isaa nu ganne
~Faarfataa Asegid Abebe

ASEGID ABEBE “JIRRA AMMALLEE” NEW AFAAN OROMO MUSIC VIDEO