Mukkeen gaatiraa kun godina Jimmaa aanaa Sigimoo Gaatiraa ciramee guuramaa jira

Mukkeen gaatiraa kun godina Jimmaa aanaa Sigimoo Gaatiraa keessaa qaama hin beekamneen ciramee guuramaa jira.

Bara 2015 keessa fincila guutuu Oormiyaa sana kan ichime ciramuu bosona Cillimoo akka tahe ni yaadanna. Joolleen aanaa Sigimoo Gaatiraa otuu isin teessanii bosonni Oromiyaa kun ciramee guuramuu hin qabu. Yoo xiqqaate karaa illee itti cufuutu isin irraa eegama!

Via: Yaya Beshir