Jilli KFO Dr Mararaa Guddinaa, Dajanee Xaafaafi Addisuu Bullaallaa qabate germnay magaalaa Frankfurt galee jira.

Jilli KFO Dr Mararaa Guddinaa, Dajanee Xaafaafi Addisuu Bullaallaa qabate germnay magaalaa Frankfurt galee jira. Isaanis boru qophii OMN waggaa 4ffaa irratti keessummoota kabajaa ta’anii argamu. Warri naannawa sanii achitti wal agarree gootota kanaaf kabajaa OMNf ammoo geeggeessaa haa goonu!
Jawar Mohammed