Jilli Hayyu Duree ABO Jaal Dawuud Ibsaa’n Hogganamu Damee Dantaa Alaa Mootummaa Norway waliin dhimmoota adda addaa irratti marii taasisan!

Jilli Hayyu Duree ABO Jaal Dawuud Ibsaa’n Hogganamu Damee Dantaa Alaa Mootummaa Norway waliin dhimmoota adda addaa irratti marii taasisan!


Dugassa Nemie
Jilli Hayyu Duree ABO Jaal Dawuud Ibsaan hooganamu turtii isaanii Norway, hojii Diplomaasi ittifufuun guyyaa har’aa Professor Kjetil Tronvoll, the Director of Oslo Analytica waliin marii bareedaa fi bala’aa taasisanii jiru!

Jilli Hayyu Duree ABO Jaal Dawuud Ibsaan hooganamu turtii isaanii Norway, hojii Diplomaasi ittifufuun guyyaa har’aa Professor Kjetil Tronvoll, the Director of Oslo Analytica waliin marii bareedaa fi bala’aa taasisanii jiru!


Guyyaa 28/1 2020**

Barattonnii jimma university moora jit amma sa’aati kana mooran nu ari’ee humnaa federalan uguramnee jirraa …….Lafa deemnuu hin beeknuu amma lafaan jiru iyyuu ani hin beeku …….

Nuuf birmadhaa……


– Ajjeechaa Godina Qeellam Wallaggaa

– Nageenya Oromoo fi Oromiyaarratti ejjennoo paartilee siyaasaa Oromoo

– “Daa’ima mana hidhaatti deddeebisaan hoosisti” – Harmee Caaltuu Taakkalaa

Dhiyaadhaa!


LAGANNAA GABAA GUYYAA SADIIF TURU OBSA DHEERAA BOODA WAAMMAME.

Kiniin kana liqimsaa!Lencho Haji


Congratulations baga ilma argattee, abbaa ilmaa taate! Dararaa sana irraa haftee har’aa ijaan dhalakee arguun waan tokko! Baay’ee sii gammaneera Kaffee keenya

Kefyalew Tefera.


Lubbuun Oromoo Lubbaa Habashaatii Gadii miti!
Za’aa Muraasaatu hafe, Halkan Sa’aa 6 irraa Jalqabee Guyyaa 3f Itti Fufa.

Guyyaa 3n Baadiyyaaf Magaalaa Oromiyaa hundatti Gaggeeyfama
Sochiin Daldalaa fii Geejjibaa hin jiraatu.
Daandiin guutumatti Cufama.


ABO fi KFOn yeroo Boordii Filannoo Biyyoolessaatti galmaa’an Faajjii fi Asxaa tokkoon galmaa’an moo adda addaa? Seerri waa’ee kanaa dubbatu jiraa? Yoo jiraate maal jedha?

Alaabaa ABOtiin Daldaluufi Gabaa Ho’ifachuun Dhaabbatuu qaba!!!!

Kaayyoo ABO jibbaa Alaabaa ABO Jaallachuun Ittiin Daldaluun Aad maleedha

Gochikun Gaaffii Hawwaasa keessatti kaasaa jira”Sirratuu qaba. Ykniis Kaayyoo ABO fitti fudhachuu


OMN: JIla KFO Arsii Boqqoojii (Amajjii 26,2020)