Jilli Baha Baalee irraa lammitu lammiif dhaqqaba jechuun lixa oromiyaa wallaga naqamteetti imale uummata keenya

Jilli Baha Baalee irraa lammitu lammiif dhaqqaba jechuun lixa oromiyaa wallaga naqamteetti imale uummata keenya sabaa fi sablamoota naannoo beenshaguul gumuziin buqqa’an kaanbii gommaa fabrikaa/warshaa gommaa /dawwachuun gadda itti dhagahamee ibsatee jira.

Awel Mohammed 


Aktivistoonni Tigraay gariin bakka bu’oota jaraa paarlaamaa keessa jiran abaaraa jiru. Sababni isaas wixinee dhimma daangaa naannolee irratti ‘diinonni Tigraay ODP fi ADPiin’ baasan mormii tokko malee eebbiftaniifii raggaasiftan kan jedhu. Wixineen dhimma daangaa naannolee sun maal akka tahe bal’inaan hin hubatamne tahuyyuu aktivistoota Tigraay biratti fudhatama dhabeera. TPLF illee akka waan sana hin fudhannetti ummata irratti kakaasaa jirani.
Yaya Beshir

Xiyyeeffannoo Ariifachiisaa!
Godina Baalee Aanaa Barbareetti Buqqaafamtoonni Ganda Goraa Iddootti argaman yeroo dheertuurraa Xiyyeeffannoo Qaama Kamiituu dhabuudhaan Gaaga’ama addaatiif Saaxilamaa jiru!


አዲስ ቴቪ ህዳር 26/2011 ዓ.ም
ለቱሉ ዲምቱ ጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ለመሬታቸው የተከፈላቸው ካሳ በቂ ባለመሆኑና መንግስት በዘለቂነት የሚቋቋሙበትን ምቹ ሁኔታ በለመፍጠሩ ለችግር መዳረጋቸውን ለአዲስ ቴሌቪዥን ተናገሩ፡፡

Who are these people ?? It was Oromo land, now tigre came and second land grabbing from them too. Where are the oromo farmers??