Jilli Adda Bilisummaa Oromoo haala dhaabichi qabsoo karaa nagaa biyya keessatti gaggeessuuf galu mijeessuuf Itoophiyaa seene.

Jilli Adda Bilisummaa Oromoo haala dhaabichi qabsoo karaa nagaa biyya keessatti gaggeessuuf galu mijeessuuf Itoophiyaa seene.
Jila kana dubbi himaa dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaatu hoggane. Qondaalli ABO olaanoo yeroo biyya seenu kun waggoota 27 booda kan duraati.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal

Jilli ABO Dubbi Himaa Dhaabichaa J/Toleeraa Adabaatin Hogganamu Finfinnee Seene!

Jilli ABO Finfinnee seene kun hogganoota ABO dhiheenyatti biyyatti deebi’aniif hojii mijjeessa.
Yeroo kun yeroo itti obsaan, waldanda’uun, kutannoo fi murannoodhaan hojjatamuu dha.
Shirri diinota keenyaa hedduu dha. Oromoon bifa kamiinuu ulaa isaa diinaaf banuu hin qabu.
Hogganoota keenya simachuun gaarii dha. Ammoo otuu isaan simannu, balaan diinotaan akka hin raawwatamne eeggannoo gochuun barbaachisaa dha. Yeroo kanatti, shubbisaa fi simannaa daangaa hin qabne xiqqeessuun hojii ijaarsaa irratti jabaachuun barbaachisaa dha.
Kan arganne irra kan nu hafetu guddoo dha!!

 


Addis Ababa university has always been called Finfinne University among Oromos as is the city is called Finfinne. This is only official in Oromia, now it has to be official Ethiopia wide and international recognized name.

Mind you, there is another University called Addis Ababa Science and Technology university built on recently evicted Oromo farmers’ land. OPDO officials could have demanded to name it Finfinne science and technology university. Well, they could not do it because they were weak and busy stealing land alongside TPLFites from poor farmers.

Same also to newly being built Adey Abeba stadium. It is called as such because it is designed in the form of this particular flower. The design is great but the naming is wrong. The flower (haabaaboo Birraa) has huge significance in Oromo culture. Waaqefannaa is conducted by holding the flower with Ingiccaa grass dripping in at a lake or river water and splash it on oneself and others. The stadium should be renamed Haabaaboo Birraa or just Finfinne national stadium.

Biyya Oromiyaa

Isintu kaayyotti cichee qabsoo Oromoo itiche jetti qeerroon.