Jilli ABO Jaal Dawud Ibsaatiin hogganamu German magaalaa Nuremberg galanii Jiru.

Jilli ABO Jaal Dawud Ibsaatiin hogganamu German magaalaa Nuremberg galanii Jiru.
Sabboontoonni Oromoo Dirree Xayyaaraatti eeguun simataniiru.
Jilli ABO turtii Garman keeysatti miseensoota dhaabaa, deeggartootaafi hawaasa Oromoo fii mootummaa Germany wajjiin haala siyaasaa yeroo ammaa akkasumas sochiif sadarkaa qabsoon Oromoo irra gahe irratti ibsaafi mariin ni godhama.