Haalli bara 1991 ifatti deebi’aa jira : Jilli ABO gara Arsii Asallaa deemaa jiru humna mootummaatiin ukkaamsame.

Haalli bara 1991 ifatti deebi’aa jira: Jilli ABO gara Arsii Asallaa deemaa jiru humna mootummaatiin ukkaamsame.

Daandii Irratti Ugguramuun Jila ABO Godinaalee Kibba Bahaatti Socho’aa Jiruu, Mootummaa Naannoo Oromiyaas Ta’ee Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Ummata Oromoo Bal’aa Yaaddessuu Qaba!!

Magaalaa Dheeraa!

Haalli bara 1991 ifatti deebi’aa jira.
Jilli ABO gara Arsii Asallaa deemaa jiru humna mootummaatiin ukkaamsame.

Kana caalaa ofirratti ilaaluun balaa bara darbee ummata keenyatti deebisa.

Kolkolleen ODP kan waccuufi baayyen namaa hin hubanne: Amma ifa bahaa jira
—————
“Jilli ABO Jaal Jabeessaa Gabbisaatiin durfamu Imala isaa gara Kibba Bahaa Osoo Imalaa jiruu humna Mootummaa Itiyoophiyaatiin Ugguramee jira. Asallatti.”


Correction: Jiilli kibba Bahaa deemuu waan dhorkame hin qabu hin ololiinaa. Pooliisii Oromiyaa deggeersa fi waamicha ummataa taasisuuf koomishina pooliisii irraa nu beeksisuu qabduu yoo rakkoon dhalatee eegumsa gochuuf kan jedhu kaasanii jiru.kun sirnaan pooliisii Oromiyaatti himamee jiillii adeemsa isaa akka itti fufu wal hubatamee jira.Jiilli kunis bobbaa isaa itti fufa. Kanuma dubbiin !

Via: Raajii Guddataa

1 Comment

Comments are closed.