Jila ABO imala gara handhuura FDG-XDG Ambootti yeroo ammaa naannoo Gafarsaa.

Jila ABO imala gara handhuura FDG/XDG Ambootti yeroo ammaa naannoo Gafarsaa.
Seensa lafa seenaa Amboo, simannaa ABO.

Abbaan gooticha Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Jaagamaa Badhaanee jila ABO Amboo deeme
simatan. Obbo Badhaaneen qabsootti dhalatanii
ilma isaanii Qabsoo Bilisummaa Oromoof
gumaachanii har’as kaayyoo waliin jiru. Umurii
dheertuufi bilisumma hawwinaaf!