Jijjigaa!!Waalitti bu’insaa liyuu polisi fi waarana ONLF gidduutti

#Jijjigaa!! Waalitti bu’insaa liyuu polisi fi waarana ONLF gidduutti magaala #Jijjigaatti deema jira!
Yeroo ammaa magaalli #Jijjigaa dirree waraana taate tti!walitti buu’insa kanaan ummaannis miidhama jiraachu odeessi gamaasi nu qaqqaabe!