Asli Galgalo : Jiilaa halkani boraana ykn borana night amma

Above Single Post

Asli Galgalo: Jiilaa halkani boraana ykn borana night amma jalaqabachuu jirraa Jiilaan deema

Asli Galgalo


Baayyee namatti tola jabaadhaa

Below Single Post