Jibbiinsi Oromummaa kana caalu jiraa Yaa Oromoo ?

Jibbiinsi Oromummaa kana caalu jiraa Yaa Oromoo ?


#adaabbaan hardha keessuummoota bakka birootii dhufaniin guuttamtee mannii sireefii mannii nyaata guutamee jira kanneen hiriira bahan keessaa namnii adaabbaa 20 dhabamuun isaa nama ajaa’iba.’

Mohammednur Guye


Abdiif Wanteen Saba Oromoo Gootichii Waraana Bilisummaa Oromoo WBO’n Zoonii Kibbaa Cibraa Soddom Booroo Godina Gujii Bahaa Aanaa Liiban ganda #Marshaa_iddoo addaa #Eela_Lakkoolee jedhamuttii ganama kana Waraana Mootummaa Garboonfataa Xoophiyaa Maqaa Sakattaa WBO jedhuun bobbaate irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun Jahaa (6) battalatti yoo ijjeessuu Torba (7) olii madoo tolchuun Waraabessa doogamsuu dhaqee rimaan galee godheera
Jibbiinsi Oromummaa kana caalu jiraa Yaa Oromoo ?
======================================
Gaazexxesssaa #Mallasaa_Dirribsaa Oromoo waan ta’eef qofa badii tokko malee mana hidhaa jira. Ijoollee Daa’imman xixxiqqoo irraa hidhan. Baay’ee dhibamas.
Abiyyi Isa Oromoo waan ta’eef qofa hidhee Worra Akka Siyuum Tashoomaa fi Maskareem Abarraa faadhaaf immoo Maallaqa kaffalee Yeroo tokko #Oromummaa , Yeroo kaan #Isalaamummaa arrabsiisa.
Free all Oromo political prisoners!