Ajjeefamuu president Alii Abdallaa Saalah booda jeequmsi biyya yaman daran jabaataa dhufee jira

Ajjeefamuu president Alii Abdallaa Saalah booda jeequmsi biyya yaman daran jabaataa dhufee jira.

Gosti Kolaanaxayaal jedhamtu hogganaa gosa isaanii waliin dirqama lammummaa isaaniu bahachuuf gara magaalaa guddittii sana’aa qajeelaa jiran.

Yaarabbi Oromoota biyya yaman keessa jiran nuuf tiksi.

Tolchaa Huseen