Jeequmsa Dirree Dhawaa akka hin dhaabbanne kan gpdhu gochaa komishinarii poolisii Geetachaw Asras jedhamu kanaati.

Jeequmsa Dirree Dhawaa akka hin dhaabbanne kan gpdhu gochaa komishinarii poolisii Geetachaw Asras jedhamu kanaati.

Kun caasaa Geetaachaw Asaffaati. Mootummaan saffisaan kaasuun nama nagaya magaalaafii jijjiiramaaf qophaaye kaayuu waba!

Jawar Mohammed