Qeerroo Sabbataa: Biyya Diinagdeen Badhaate ijaaruuf gahee keenya ni baana jedhan Qeerroo magaalaa Sabbataa.

Qeerroo Sabbataa
==============
[OBN 30 11 2010] Biyya Diinagdeen Badhaate ijaaruuf gahee keenya ni baana jedhan Qeerroo magaalaa Sabbataa.

Obbo Jawaar Simannaa Amboo
===================
[OBN 30 11 2010] Obbo Jawaar Mohaammadiif magaalaa Amboo fi Ginciittii Simannaan Taasifameefi. Obbo Jawaar Mohaammadis Achiti argamuun ergaa dabarseen Marsaan Qabsoo Oromoo Boqonnaa haaraa biyya ijaaruutti ce’uu qaba jedhe.

Naannoo Somaaletti Raayyan Ittisa Biyyaa fi Poolisiin Federaalaa hojii nageenya tasgabeessuu eegalan.
=========================================
[OBN 30 11 2010] Gaaffii mootummaan naannichaa dhiyeessen Raayyan Ittisa Biyyaa fi Poolisiin Federaalaa naannoo Somaalee seenun nageenya akka tasgabeessu ajajamuu Ministeera Kominikeeshinii Federaalaa beeksiseera. Bu’uuruma kanaan har’a irraa eegalee hojii nageenya tasgabeessuu eegaluu isaanii Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Federaalaa obbo Ahimad Shidee ibsaniiru.


Dailly news amsterdam