Jawar Mohammed waa’ee Koroonaa dubbachuu hin qabu jechuudha moo maal jechuudha waa’een Kaadree Bilxiginnaa kun?

Jawar Mohammed waa’ee Koroonaa dubbachuu hin qabu jechuudha moo maal jechuudha waa’een Kaadree Bilxiginnaa kun?

Jawar waa’ee koraanaa dubbataa oola; isaan garuu waa’ee Jawar dubbataa oolu. Koroonaa caala Jawar’tu yaaddoo itti ta’e akka argaa jirrutti. Kuni kan agarsiisu ammallee dhimmi dhibee Koroonaa isaan yaaddessaa hin jiru. Kan isaa yaaddessaa jiru haala itti nama afaan qabanii siyaasaa mataaf miila hin qabne oofaniidha.

Ferhan AbdulselamYoo mana keessan turtan waantoota kana hin dagatiinaa!

1. Sochii qaamaa taasisaa (yoo xiqqaate guyyaa guyyaatti daqiiqaa 30)
2. Hirriba ga’aa rafaa (sa’aa 24 keessaa yoo xiqqaate sa’aa 6 haga 8)
3. Sammuun dhiphachuu, shoroorka’uu dhiisaa tasgabbaa’aa.
4. Nyaata kuduraa fi muduraan (fruits and vegetables) itti baay’ate sooradhaa.
5. Tasumaa tamboo fi waantoota tamboo fakkaatan hin aarsiinaa.
6. Alkoolii kan dhuguu dhiisaa yoo kan dhugan ta’e iillee hedduu xiqqeessaa.
7. Dhukkuboota akka dhukkuba sukkaaraa fi kkf yoo kan qabdan ta’e qoricha dhukkuboota sanaaf isiniif kennaman sirriitti fudhadhaa.
Dr. Gurmeessaa H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Waa’ee Qoricha #Koronaa Dhaaamsa #WHO
————————————————————-
-Karaan Qaxxamuraa hin jiru , Qoricha sadarkaa Addunyaatti Qoratamee dhibee kanaaf fala ta’uun hin mirkanoofne ummataaf kennuu dhaabaa jedha dhaabbanni fayyaa Addunyaa !
———————
Short and precise piece of advice for delusional PP cadres from Dr Tedros Adhanom , #WHO
——————————————————-
ሰለ ኮሮና መድኃኒት የአለም ጤና ድርጅት መልእክት!
– ጠቅላል ስል ያልተረጋገጠ ወሬ አትንዙ !!

 

INDIA MATCH BETWEEN POLICE FC AND PEOPLE FC ENDS AT 10-0


Kana Jedhame Uummani M 1 Wala irraa faggachuu qaba jedhame Garu ammo Motummooni Africa hundi isani lubuu ilmaa namati Xaaphacha jiran Guchii kun Magalaa Gudditti Kenya Nairobi keesseti Hojjatame Me ilala yaboo