Jawar Mohammed : Ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaa galgala kenne argeen jira. Ibsi sun paartii ABO yakkuuf akka godhame ifa.

Jawar Mohammed: Ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaa galgala kenne argeen jira. Ibsi sun paartii ABO yakkuuf akka godhame ifa.

Dubbii tana dursa irraa waanin keessa beekuuf waa lama jechuun barbaada.

1) ABOn qaama hidhatee bosona jiru waliin hidhata akka hin qabne ifatti labsee seeraan fixateera. Akkamiin:
– Waraana qabu Gumii Abbootii Gadaatti kenne. Gumiin Abbotii Gadaa waraana hamma tole jedhe galchee jira.
– Waraana hafe kiyyaa miti jedhii mallatteessii jedhee mootummaan ABO gaafate. Gumiinis kanuma dhiibbaa itti godhe. Hogganis ABOs ‘ammarraa eegalee waraanni qaama jaaramaya kiyyaa ta’eefi naan ajajamu hin jiru. Mootummaa Itoophiyaa waliinis hariiroo lolaa qabnu fixanne’ jedhee mallatteesse. Gama ABOn Obbo Daawud Ibsaa, gama Mootummaan Pirazidantiu Shimallis Abdiisaatu mallatteesse. Gama mootummaa federaalaan Jeneral Birhaanuu Juulaatu hirmaate . Warri koree teeknikaas akka taajjabdootaa argamnee mallatteessine. Warri mootummaa gaafas isummaan waraana hin qabnu jedhaa mallatteessaa labsaa malee kan didee hafe nuti furmaata itti godha, isin ( ABO) waliin fixanne jedhan. Kun jette jettee miti. Ilaan arge gurraanin dhagaye. Achin ture.

Kanaafuu ABO ifaan ifatti dubbii fixatee jiru sochii waraanaa kamiinuu yakkuuf seerri hayyamu hin jiru.

2) Kanin armaan olitti barreesse kana mootummaan Oromiyaafi federaalaas beeku. Maarree amma maaf ABOtti quba qabu? Namni hedduun akka waan akkuma bara 1992 san ABO dhiibanii filannoo keessaa baasuu qophaayaa . Natti hin fakkaatu. Sun akka hin danda’amne beeku. Hoggansi ABOs ta’ee kan dhaaba qabsoo Oromoo biroo amma booda tapha akkasii keessa akka hin seenne beekamaadha. Kun 2020 malee 1992 miti. Maarree hidhaaan hogganoota ABO fi ibsi doorsisaa qondaalota maaf jabaate? Tooftaa dhaabbilee mormitootaa laaffisanii filannoo ittin moo’achuuf qophaayaniidha.

– Qophii ABO fi dhaabbileen mormitootaa biroo godhaa jiraniin Bilxiginnaan hedduu naate. Kanaafuu doorsisa, hidhaafi afaanfajjiidhaan qophii jiru laaffisuufi laamshessuu feeti.
– Tarkaanfii mootummaa dahattee Bilxiginnaan fudhattuun deeggartoonni dhaabbileefi ummanni filannoo irraa abdii kutatee takkaa akka harka kennu ykn fincilatti akka seenu feeti. Gaafa sun ta’eef sababa waraana godinootatti bobbaastuun waan argattuuf filannoo sodaatte kana ‘mootee’ humnaan biyya bulchuu barbaaddi. Ni taatii ree? Hin taatu!
Dhaamsi ani deeggartootaafi miseensota ABOf qabu
– Gochaalee jara kanaaf sababa ta’uu malu irraa of fageessaa. Qophii filannoo karaa nagayaatiin itti cimsaa.
– Doorsisaa, hiraar fi tuttuqaa isaaniitin abdii hin kutatinaa, hin butaminaa. Obsaafi gamnummaan qophii filannoof godhmu jabeessaa.

Poolisii Oromiyaaf
– Shira siyaasaa keessa seentanii of hin xureessinaa. Warri har’a shiraan harka isin xureessuu barbaadu kun gaafa Kibbaafi Lixa Oromiyaatti nagaan akka bu’u araaraaf carraqaa turre san warra gufuu guddaa ta’eedha. Nagaan akka bu’u gaafasis har’as hin barbaadan. Waraanni bosona jiru akka hin galle shira hammana hin jedhamne xaxaa akka turan gabaasa yeroo san dhiheessaa turre irraa barachuu dandeessu. Kanaafi shira jara akkasiin dogongortanii nageenya biyyaa daran akka boorayuuf karaa hin saaqinaa hadaraa.

– Abbaa fedhes haa ta’u, miseensa mormituus ta’ee paartii biyya bulchuu, kan lolaafi humnaan seera cabsu, ummata jeequ, nama ajjeesu qorannoo irratti taasisaa ragaa qabatamaa waliin mana murtii dhiheessaa adabsiisaa. Ragaa qabatamaa sanis ummatattin dhiheessaa tarkaanfii keessaniif amansiisaa. yeroon kun nakkuma kaleessaa sanitti ni dabraatii Poolisiin Oromiyaa qaama seeraa malee qaama shiraa hin ta’inaan dhaamsa kiyya.

Bellow you can find copy of the signed agreements.

#etv የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በክልሉ ሰላምና ጸጥታ በሚያደፈርሱ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስታወቀ፡፡


POOLISA Saba keenya maaf ijaan na ilaalte jettee, nama hidhuun waggaa 14 namattii murteesitu HABASHAAN FINFINNEE keessatti waan godhan ilaalaa.
Amma habashaaf oromoon biyya takka keessa jiraatanii….?Jaal Maarroofi Artist Nasraa gursuum


DIRREE QABSO ||HWBO || GAMMACHIFTUU

Aliyi Sabit – Mala mali (Oromo Music)


Qindoomina Bilxiginnaan nuuf uumte kana akkamiin laaltan? Isinitti tolee

“Kaadireen rakkatte waa hedduu haasofti” Prof Mararaa Guddinaa


አንድ ስንሆን አሸናፊዎቹ እኛ ነን!!!

የአፋር ህዝብ ፓርቲ በአፋር ክልል ውስጥ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ለማቀራረብ ብዙ ጥረት ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል፣ የዛሬ ስድስት ወር ገደማ ተጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የተጓተተውና የአፋር ህዝብ በተስፋ ሲጠብቀው የነበረው ስምምነት በስተመጨረሻም ፍሬ አፍርቶ ከብዙ ክርክርሮች፣ ጭቅጭቅ እና ንትርኮች የግል ፍላጎቶችን ወደ ጎን በመተው ፊርማ ለማኖር በቅተናል ።

የአፋር ህዝብ ፓርቲ ከሰነዶች ዝግጅት አንስቶ ሌሎች ሥራዎችን እየሰራ የነበረ ሲሆን የቅንጅታችን አባሎችምን ለዚህ ስምምነት መሳከት የበኩላቸውን አበርክቷል። ዘመኑ የአንድነት እንደሆነ የሚያምነው ድርጅታችን ከወንድም ድርጅቶች ጋር አብሮ ለመስራት የነበረውን ቁርጠኛ አቋም አምናችሁ በመደገፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ጉዳይ እንዲሳካ ጥረት ያደረጋችሁ ወንድምና እህቶች ምስጋናችን ይድረሳችሁ።

የዚህ ስምምነት መጨረሻው እንዲያምር ሁሉም ድርጅቶች ሀላፊነታቸውን መወጣት እንዳለበት እያሳሰብኩኝ። ቀጣይ ስራዎችም የሚከተሉት ሲሆን የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት እና ሌሎች ኮሚቴዎች የሚቋቋሙ ይሆናል።በሌላም በኩል ፎርማል በሆነ መንገድ ታዛቢዎችና የመገናኛ ብዙሃን ባሉበት እናደርጋለን። ሁሉም ድርጅቶች የየራሳቸው ጥንካሬ እና ደካማ ጎኖች ያሏቸው ቢሆንም ክፍተቶቻችንን በመሸፈን አንዳችን ለሌላችን አጋር በመሆን ህዝባችንን ወደ ተሻለ የህይወት ምዕራፍ እናሻግራለን! የተቀሩትም ድርጅቶችም በቅርቡ እንደሚቀላቀሉን ተስፋ እናደርጋለን ። ልዩ ምስጋና ለ ዶ/ር ኮንቴ ሙሳና ለ ወንድሜ ልዑል ኡመር አሊሚራህ ይሁን ።

Moussa Adem Oumer


የኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን አስተዳዳሪ ለሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የበሬ ስጦታ አበርክቶላቸዋል
……………………..
ጅግጅጋ፣የካቲት 29/2012(SRMA) በሊባንና ዳዋ ዞኖች ጎቡኝት እያደረጉ የሚገኙት የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሁመድ፣በዛሬ እለት ከጎራዳሞሌ ነዋሪዎች ጋር በተወያዩበትና የኦሮሞና ሶማሌ ህዝቦች ይበልጥ ለመቀራረብ የባሌ ዞን አስተዳዳሪ የተጋበዙት መድረክ ላይ በክብር እንግዳነት የተኙት የኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን አስተዳዳሪ ለሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሁመድ የሰንጋ በሬ ስጦታ አበርክቶላቸዋል።

በተጨማሪም የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ፣ከባሌ ዞን አስተዳዳሪ የተራቡት የበሬ ስጦታ፣በጎራዳሞሌ ከተማ ለሚገኙና ወላጅ ለሞቱባቸው ደሃ ቤተሰብ በስጦታ አበርክቶላቸዋል።

SRTV.

 

 

????????????????????????????????????????????????/