Jalduunis Gootota Ishii simataa jirti!Uummanni Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Magaalaa Coobiittii gootowwan Qeerroo isaa mana hidhaa turan haala kanaan simatan!!

Jalduunis Gootota Ishii simataa jirti!

Uummanni Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Magaalaa Coobiittii gootowwan Qeerroo isaa mana hidhaa turan haala kanaan simatan!!
1.Galaanaa Nagaraa,
2.Laliisee Dhaabaa fi
3.Lammii Jalduu baga nagaan baatanii uummata keessaniitti makamtan.Uummanni keenya Jalduus Simannaa gootota keessaniif taasiftaniif galatoomaa!!Qabsoon itti fufa!!

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa


DHUGAA [Fact]: uummannii Oromoo miira gad-aantummaafi ”nan ajjeefame jedhee bo’uu” irraa bahee ofiitti bone, saba biraas kabaje yoo tuqamees likkii galchee ofirraa deebisutti cee’ee jira.

Biyya Oromiyaa

Sissiqaa guubana!


Odaa (sycamore tree) is a symbolic representation of dialogue and consensus in Oromo political culture. It is a place where Gadaa General Assembly take place to deliberate its legislative functions: representing the people, making laws, and overseeing the executive duties through discussions, hearings and inquiries. Thus, Odaa is one of the symbolic elements of Oromummaa.


 

Badhaasa Huccuu Aadaa!!