Jalduu! Jalduun goota ishii simachuuf qopha’aa jirti. Gootichi maaratoonii fi qabsa’aa mirga namoomaa Atileet Feyisa Lilesa Gemechu dilbata

Jalduu! Jalduun goota ishii simachuuf qopha’aa jirti.
Gootichi maaratoonii fi qabsa’aa mirga namoomaa Atileet Feyisa Lilesa Gemechu dilbata iftaanii gara bakka dhaloota isaa,baddaa gootota kumaantamaa Jalduutti gala.Kanaaf Uummanni keenya godina Shawaa Lixaa Magaalaa Hoolataa hanga Giinciitti jirtan ganamarraa kaaftanii goota kana simattanii akka dabarsitan waamicha isiniif goona!!Goota sagalee uummata isaa Addunyaatti olbaasee mul’isee injifannoon gale kana simachuun

gamnachuu guddaadha.Silaa Warri Jalduu,Cobii fi Shukutee gootummaadhaan,guulaa keessaniin garmaamtanii baatanii simachuuf akka qophooftan dhageenyeerra!!Milka’aa jenneerra!!Gammachuun keessan gammachuu keenya!!Warri goota kana duukaa bakka adda addaa irraa garasiitti imaluuf qophooftan ganama obboroo walargaan Buraayuu/Ashawaa Meedaa haa ta’u!!Qeerroon Amboo fi naannawashii walargaan Giincii irratti haa ta’u!!
Galatoomaa!!!

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa