Jaarroleen kun! Better die earlier in grace than stay longer only to debase and abuse oneself.

Jaarroleen kun! Better die earlier in grace than stay longer only to debase and abuse oneself.

Jaarroleen kun ammas ergama Coloneel Abiyyi fudhatanii maqaa #Oromo_Dialogue jedhuun shira xaxaa jiru” Oromoon warrakana dhaabsisuu qaba.

Better die earlier in grace than stay longer only to debase and abuse oneself.
These dudes know no shame, and nor do they have one at their disposal who’s gonna tell them to shut up their shit holes.
ያንሳችሁ አቦ!

Ferociouslyintimidating:

The evil trio!!


Nan yaadadha woggaa afur dura liibiyaatti namoonni muraasni qalamnaan,itoophiyaan alaabaa gadi buuftee gadda biyyoolessaa labsite.
harra garuu ummanni hanganaa dhumnaan isaan gammachuu keessa jiru.
kunis ajandaa siyaasaatii? hayyuu keenya Gali Ababor ! barana karaa kamiinuu haqa woliif himnee wojjin jiraannus tolti.diddus wol biraa galla.
wol calalla.