Jaal Nadhii Gammadaa fi hayyoonni Oromoo hedduun mana hidhaa Addagiraat keessatti argaman

Jaal Nadhii Gammadaa fi hayyoonni Oromoo hedduun mana hidhaa Addagiraat keessatti akka argaman beekame

ODUU SIMBIRTUU

Adaamaa Adoolessa16/2010 (July 23, 2018) OBN

Nadhii

Jaal Nadhii Gammadaa fi hayyoonni Oromoo hedduun mana hidhaa Addagiraat keessatti akka argaman beekame.

Odeeffaannoo dhiheenya kana maddoota garaagaraa irraa arganneen, hidhamtoonni ilmaan oromoo hedduun mana hidhaa Addagiraat keessa akka jiran irra gahamuu danda’ameeraa.

Qaamni mootummaas dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee akka achii baasu abdii qabna.
Oduu dansaa kana ilmaanb oromoo haa dhageessuu #Share godhaa