Jaal Khalid Enyuu ?

Jaal Khalid Enyuu ?

Jaal khalid kan dhalate Godina jimma magaala aggaaro kessatti yeroo tahu abba isaa obbo Siraaj Mohamed fi haadha isaa addee Nahima Abdulahi irra bara 1976 tii ture. Jaal khalid gaafa umuri isaa barnoota ga’u mana barnoota seenudhaan barnoota sadarka tokkoffaa magaallaa Agarooti barataa ture. Sanaa boodaa umurii isaa ijoollumaati waggaa 11 ti baqatumaadhaan biyyaa Yemaniitti bahe. Itti fufuudhaan barumsaa isaa sadarkaa 2ffa xumuree biiyy uk dhufuudhaan barumsaa isaa kan sadarkaa olaanaa diplomaan xumuree jira.
 
Jaal Khalid bara 1992 umurii isaa ijoollumaan garaa qabsoo ABOti dhufee.baraa 1993 Biyyaa yeman jedhamuu keessaatti yeroo kanaa haalii qabsoo bilisummaa oromoo rakkoo keessaa jiruttii murannoo fi hamilee guutuun biyyaa yeman keessaati hojjechuu itti fufe.haalumaa kanaan hayyuu dereen yeroo sanaa jaal Galaasaa Dilboo biyyaa yeman yeroo dhufuu itti gaafatamuuma fudhachuudhaa nagaa isaa fi akkataa jireenyaa isaa qindeessee akka inni balaan diinaa isaa hin mudannee umurii isaa ijoolumaa kanaan shooraa guddaa hojjechaa ture. dabalataan biyyumaa Yeman kanatti iriyyaa isaa kan akkaa jaal Lencoo Abbaa garoo waliin wajjiraa A.B.O keessaatti sadarkkaa addaa addaatti itti gaafatamuuma fudhachuudhaan gahee guddaa xabachaa ture.Jaal Khalid ergaa biyyaa England dhufee hangaa guyyaa lubbuun isaa bahuutti dirqamaa qabsoo ijoollumaan fudhaatee sadarkaa garaa garaatti hojjetaa ture
 
1 sadarkaa misseensumaa waan isaa irraa barbaachisuu addaa durummaan bahachaa ture
 
2 Hawwaasaa ijaaruu irraattii beekumsaa qabuufi dandeetti qabuu etuu hin qusaattin hojjetaa kan turee.
 
3. kanaa malees Jaal Khalid qabsoo bilisummaa oromoo keessaatti sadarkaa qondaalaa tahee itti gaafatamaa konyaa london akkasumaas hojjii dabalataa itti gaafatamaa birkii qunamtii tahee amma guyyaa 11/04/2021 ti hojjaa ture.
 
Jaal Khalid nama gaariif nama jaallaa guddaa misseensootaa fi haawwaasaa birratti kabajaa qabuu tahun beekamaa.jaal Khalid of biraa dhabuu keenyatti baayyee gaddine.
jaal Khalid kan boqatee dhalatee umurii isaa 46 ti
KOREE KUTAA UK