Jaal Dawud Ibsaa: Biqiltuun ati dhaabde hin coologu/hin gogu.

Jaal Dawud Ibsaa
Biqiltuun ati dhaabde hin coologu/hin gogu. Hidda dheereffatee wabii jireenya keenyaa ta’a. Biqiltuu ati dhaabde har’a Oromiyaaf wabii, Oromoof gaachanadha. Biqiltuu kana kunuunfannee egeree dhaloota dhufuuf boqonnaa akka ta’u ni goona. Gaaddisa biqiltuu ati dhaabdee jalatti Oromoon boqonnaa argata.


Asoosaa-Kan Oromootti daba hojjatu hin milkaa’u.
Konkolaataan Kun Asoosaa irraa nyaata fuudhee gara Begii deema ture.
Naannoo Dirree Xiyyaaraatti galagale.


General Taddasss and Colonel Hailu and their comrades had built national Oromummaa by their blood and bones to liberate their people and country.

But, Oromo collaborators are killing Oromo nationalists and selling Oromia to nafxanyas.

Dábessá Gemelal