Jaal Araarsoo Biqilaa Sirna baniinsa waajjira ABO magaalaa jimmaa irraatti haasaa taasisaan.

Jaal Araarsoo Biqilaa Sirna baniinsa waajjira ABO magaalaa jimmaa irraatti haasaa taasisaan.

Sirna baniinsa waajjira ABO Godina jimmaa magaalaa jimmaa irraatti
Wellisaa Suutee Bareentoo Hawisoo WBO duranii

Nuredin Sharif


Walaaloo mucaa Xiqqaa kan caqaasa
Sirna baniinsa waajjira ABO irratti


Jaal Araarsoo Biqilaa Sirna baniinsa waajjira ABO magaalaa jimmaa irraatti haasaa taasisaan. Dhaggeeffaadha


Bakka bu’a waajjira ABO Godina jimmaa
Jaal #Faxumaa_Adam
Sirna baniinsa waajjira ABO magaalaa jimmaa irraatti haasaa taasisaan. Dhaggeeffaadha

Faaruu Tokkumma fi Alaabaa:
Sirna baniinsa waajjira ABO Godina jimmaa magaalaa jimmaatti
“Tokkumma Tokkumma yaa ilmaan oromoo Tokkumma…”

Sirna Baniinsa Waajjira ABO Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa

Wellisaa Kadir Martuu

Milinik biñeensa

Oromoo gaddaan hagooganii oromummaa irraa abdii nukutachiisuun , ITIYOOPHIYAA jedhamnee hin yaamamnu.