Jaal Amaan Filee Humna waraanaan Booranatti fudhatame.

MGS ABO jaal Amaan Filee Humna waraanaan ugguramee Booranatti fudhatame.

(SQ- Ebla 13/2020)

Biyya Araara jedhamee meeshaa isaa hiikkatee karaa nagaa galetti mootummaan Miseensota ABO dararaa jiru. Jaal Amaan Filee waamicha mootummaan dhiyyeesseefiin fudhatee karaa nagaa qabsoo ABO gaggeessu fudhatee waajjira Gullallee keessaa hojjeta ture.

Jaal Amaan Filee MGS-ABO dha. Jaal Abdii Raggaasaa MSHG-GS ABO hidhamnaan Magaalaa Buraayyuutti gaafachuu deemee wahillan isaa waliin nama shan tahanii qabaman.
Erga gaafa guyyaa qabamanii mana murtiitti dhiyyaatanis manni murtii bilisa isaan baasus humni tikaa namoota shanan kana mana hidhaarraa baasuu dide.

Oduun guyyaa har’aa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo qaqqabe akka ifoomsutti jaal Amaan Filee yeroo WBO turtetti kibbatti nama ajjeesteetta jechuun ganama kana gara Booranaatti fudhatanii akka deeman mirkaneeffanneerra.

Ilmaan Oromoo karaa nagaa filatanii hidhannoo hiikkatan himata sobaan dararamaa jiru.

Dábessá Gemelal

Oromoo daba Ilmaankee irratti raawwachaa jiru galmeeffadhu.

JAAL AMAAN FILEE Mootummaan yeroo Eritraatti meeqa deddeebi’ee ABO Araarfate biyyatti waame Miseensoot WBO Eritraa turan keessaa tokko waan tureef Biyyattii deebi’ee Bakka Bu’aa Waajjira ABO Magaalaa Naqamtee ta’uun hojjechaa otoo jiru humna tiikaan to’atame Xollaayitti Ji’oota 6 dararamaa ture hiikame. Dhiyoo kana J ABDII RAGGAASA gaafachuuf jaallansaa waliin Burraayyuu deemnaan achumattii qabanii isaan hidhan har’ammoo Yeroo WBO turte BOORANATTI nama ajjeesteetta jedhanii Burraayyuutii humnaan gara Booranaa fudhatanii deeman.
Jaal Amaan Sababa gubachuu Bosona Baaleen Qabsoo hidhannootti makamuunsaa dura ‘University ‘ Finfinneetti Barataa ‘Engineering ‘ waggaa sadaffaa ture.
FREE J. AMAAN FILE


Eebla 15 yommuu yaadannu hogganoonni ABO namni 10 bakka tokkotti ajjeefamuutu nutti mullata. Erga hogganni ABO kun hundi wareegamee Qabsoon Bilisummaa Oromoo akkamitti dandamate jennee yaanna. Haala rakkisaafi ulfaataa sana keessatti imaanaa gootota wareegamanii fuudhanii qabsoo kan itichan, dhabamarraa kan oolchan keessaa tokko ob Galaaasaa Dilbooti.
Har’a waan lubbuun jiruuf haala abdii nama kuatchiisu keessatti saba keenyatti abdii horuu isaatii galata qaba.


#PMEthiopia #UNGeneva Abiy Ahmad’s new level of ignorance and inhumanity! Clearly Abiy is creating the best environment for the transmission of COVID-19! In the attached picture, the brutal military have masks but none of the misinformed victims!


Magaalaa Adaama Ganda Bokkuu Shanan Olmaa Guyyaa Hardhaa