Jaal Abdii Raggaasaa murtii manni murtii kenneen erga gad lakkifamee booda deebifamee qabamee jira.

Jaal Abdii Raggaasaa murtii manni murtii kenneen erga gad lakkifamee booda deebifamee qabamee jira.
 
Humnoonni mootummaa Qaallittii naannoo Masjiidaa’tti deebisanii Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Jabeessaa qabanii hidhanii jiru.

Jaal Abdii Raggaasaa erga mana Hidhaa Daalattii Sabbataa jiru irraa bahanii humnoota tikaan daandii irraa butamuun namoota waliin turan waliin erga qabamanii booda yeroo ammaa warreen isa simachuuf waliin ture hunda lakkisanii Jaal Abdii Raggaasaa mana Hidhaa Alamganaatti hidhanii jiru.
Uffata jaal Abdii konkolaataa biraan fe’amee ture namni biraa akka deebisee fiduuf humnootni tikaa kun ajaja kennuun huccuun jaal Abdii konkolaataa biraan fe’amee ture namni biraa akka geessaaf jiru mirkanaayee jira.

Jaal Abdii Raggaasaa Baga Rabbiin Harka Diinaatii Si Baase!!! Warra Hafanis Rabbiin Daddafatti Nuuf Baasee Nu Haa Gammachiisu!!! #FREE Oromoo POLITICAL PRISONER’S!!!


jaal Abdiin nagaan gara mana isaatti qajeeleera.
Baga nagaan baate diidaa koo…


እነ ዳጋቶ በነፃ ተለቀዋል:: sila ummaata hidhee kan turee Filaannoo dha jechuu dha!