Jaal Abdii Raggaasaa guyyaa har’aa mana murtiitti dhiyaate.

Jaal Abdii Raggaasaa guyyaa har’aa mana murtiitti dhiyaate. Mana murtii yommuu ga’u garuu “abbaan seeraa hin jiru” jechuudhaan akka mana hidhaatti deebi’u taasifameera.

Haalli kun himannaan irratti dhiyaate dhara ta’uusaa mirkaneessa.

Dhiiroo Garbii


ኤርሚያስ ያልተቀበለው PHD እንዳለው ገለፀ ባስቸኳይ ይሰጠው