Jaakoob Zuumaa peresedaantiin Afrikaa Kibbaa duranii akka hidhaman murteen darbe

Jaakoob Zuumaa peresedaantiin Afrikaa Kibbaa duranii akka hidhaman murteen darbe

Keelloo: Waxabajjii 29,2021
Kanaan dura Afrikaa Kibbaa bulchaa kan turan Jaakoob Zuumaa irratti murtiin hidhaa darbuu isaatu eerame.
 
Odeessa arganneen manni murtii olaanaa Afrikaa Kibbaa peresedaantii duraa kana irratti murtii hidhaa baatii 15 waggaa tokkoof baatii sadii murteesseera jedhame.
Kunis peresedaantii biyyattii duraanii kan turan Zuumaan wayiita biyyattii gaggeessaa turan malaanmaltummaa raawwataniiru jedhamuun himati irratti banamee, dhiyaachuu waan didaniif yakkamaadha jechuun murteen hidhaa kun darbuu danda’eera.
Peresedaantichi dhiyeenya waggaa muraasa dura bara 2018 aangoo kan lakkise yennaa ta’u, himati yakkaa addaa addaa akka irratti dhiyaataa jiru ibsameera.
Jaakoob Zuumaan daldaltoota biyyattii waliin seera cabsee yakka malaammaltummaa raawwateera jedhamuun himatama.
 
Abbaan alangaa Afrikaa Kibbaa Reymaan Zoondoon jedhaman dhimma peresedaantii duraanii kana ilaalchisuun manni murtii heera gidduu ha galu jechuun gaafataniiru jedhame.
Odeessa qabnu kanaan Zuumaan akka harka kennatuuf guyyaan shan laatameetaaf. Kana taasisuu yoo baateef ministeerru Foolisii Afrikaa Kibbaa ajaja irratti akka baasuudha kan eerame.