Haacaaluun yeroo Jawar bakka Jaagaman Badhaane itti waregametti biqiltu dhaabu immimmaan isaa foola isaa lolaase

Haacaaluun yeroo Jawar bakka Jaagaman Badhaane itti waregametti biqiltu dhaabu immimmaan isaa foola isaa lolaase

Tarree naquudhaan miti
Jechoota jaallatamaa
Waadaan saba ofiif galan
Akkasiin raawwatama!
Jawar akkuma jedhee
Qeerroofi qarreetti hime
Kabaja uummata Amboof
Miila isaa qullaa deeme!

Haacaaluun yeroo Jawar bakka Jaagaman Badhaane itti waregametti biqiltu dhaabu immimmaan isaa foola isaa lolaase